Thuê Xe Du Lịch

TUYẾN ĐƯỜNG

LOẠI XE

4 CHỖ

7 CHỖ

16 CHỖ

HẢI PHÒNG – HẠ LONG
1 NGÀY

1.300.000

1.600.000

1.600.000

2 NGÀY

2.000.000

2.400.000

2.600.000

HẢI PHÒNG – HÀ NỘI
1 NGÀY

1.500.000

1.700.000

1.900.000

2 NGÀY

2.400.000

2.600.000

2.900.000


Tên Xe

Loại Xe

4 Chỗ

7 Chỗ

16 Chỗ

29 Chỗ

Inova


2Everest


2Mercedes1


Ford2


Hyundai
2

Matiz

2